برخی از برجسته ترین مشتریان

◆ شرکت دارویی بایر پارسیان
◆ شرکت دارویی نوارتیس فارما سرویسز
◆ شرکت محصولات دارویی نوتریشیا
◆ محصولات دارویی شرکت مرک
◆ شرکت رنو پارس
◆ ماشین آلات ساختمانی ولـوو
◆ مجله پزشکی سیب (ایالات متحده)
◆ شرکت ساختمانی آسفالت طوس
◆ شرکت تجهیزات نفت و گاز پتروگاز پارسا